Babytravelling
Español - English - Deutsch- Française

Barcelona: reservas@babytravelling.com Tel.(+34)670731835
Madrid: madridinfo@babytravelling.com Tel.(+34)626407727
Valencia: reservas@babytravelling.com Tel.(+34)689364545

Qui Som Com Reservar Avís Legal Enllaços d'Interès
AVÍS LEGAL
Per a Menjar

1. Vostè i Nosaltres: En aquest contracte: "Vostè" és el client i "Nosaltres" Babytravelling
2. El contracte:
2.1 El lloguer de material queda subjecte a la seva disponibilitat. Tan aviat es rep el formulari de comanda aquest serà confirmat via e-mail o telèfon a la direcció de contacte que vostè ens hagi indicat (vegeu punt 2.3).
2.2 A excepció d’acords arribats entre el Client i Babytravelling, el pagament està subjecte a les següents condicions. El pagament es realitza al final del període de lloguer i es podrà efectuar bé mitjançant targeta de crèdit o dèbit, en efectiu o per transferència bancària. Tanmateix, Babytravelling es reserva el dret de requerir el pagament anticipat o d’acceptar altres mitjans de pagament. De tota manera, a no ser que sigui indicat d’una altra manera a la nostra pàgina web, per a enviaments fora de Barcelona el pagament serà sempre per anticipació i mitjançant targeta bancària.
2.3 La seva reserva queda acceptada un cop hagi rebut de nosaltres un e-mail de confirmació del seu número de comanda. A partir d’aquest moment entra en vigor un contracte legal entre Vostè i Babytravelling. En el moment del lliurament del material es deurà fer efectiva la fiança bé en efectiu o per targeta de crèdit (amb el número de passaport).
2.4 Els períodes de lloguer són de 24 hores des del moment del lliurament del material.

3. Preu, Fiança i Despeses de Lliurament i Recollida
3.1 El preu del material és el que indica la nostra pàgina de internet.

3.2 Babytravelling, a excepció d’acords arribats entre el Client i Babytravelling, requereix el pagament d’una fiança (indicada igualment a la nostra pàgina web) (vegeu punt 7). Per a enviaments fora de Barcelona, a no ser que sigui indicat d’una altra manera a la nostra pàgina web, la fiança es farà indicant-nos les dades de la targeta de crèdit i el passaport, preferentment per telèfon, i donant autorització escrita per a la utilització d’aquestes dades.
3.3 Despeses de Lliurament: per comandes fora de l’àrea de lliurament de Babytravelling, poseu-vos en contacte amb nosaltres per preus i condicions. (vegeu punt 6).
3.4 Els preus inclouen IVA.
4. Drets del Client per Cancel·lar o Modificar el seu Contracte
4.1 La cancel·lació del contracte és gratuïta sempre que es produeixi 24 hores abans del inici del període de lloguer. Les cancel·lacions que es produeixin amb menys de 24 hores de anticipació però abans del moment de lliurament podran quedar subjectes a una taxa del 50% del preu de lloguer.
4.2 No es pot cancel·lar el contracte un cop hagi començat el període de lloguer.
4.3 El contracte podrà ser modificat gratuïtament sempre que aquest es produeixi 24 hores abans del inici del període de lloguer. Les modificacions que es produeixin amb menys de 24 hores d’anticipació podran quedar subjectes a una taxa del 50% del preu de lloguer.
4.4 La cancel·lació del contracte segons les condicions abans esmentades deuran ser comunicades via , e-mail a la següent direcció (
reservas@babytravelling.com). La cancel·lació tindrà efecte un cop s’hagi rebut la notificació (dintre de l’horari d’oficina 09:00-19:00)
4.5 La modificació queda subjecte a les condicions del punt 4.4. Qualsevol modificació deurà ser acceptada per Babytravelling per escrit.
5. Cancel·lació per part de Babytravelling
5.1 Babytravelling es reserva el dret de cancel·lació del contracte si concorrin algunes de les següents situacions:
5.1.1 Babytravelling no disposa de material pel lliurament.
5.1.2 No realitzem lliuraments a la zona sol·licitada (vegeu punt 6)
5.1.3 El material fou reservat a un preu incorrecte debut a un error tipogràfic o a un error de preu per part dels nostres proveïdors.
5.2 Un cop vostè hagi rebut notificació de la cancel·lació/modificació del contracte, es procedirà a retornar-li qualsevol import abonat abans de 30 dies naturals des de el moment en que es produeix la cancel·lació/modificació.
6. Lliurament del Material
6.1 El material li serà lliurat a la direcció que vostè ens indiqui
6.2 El lliurament es produirà a l’hora pactada entre Vostè i Babytravelling a l’e-mail de confirmació de comanda. Vostè és responsable de la recollida del material en la direcció de lliurament. Si ningú no es presentés a recollir el material es deixarà una notificació i Babytravelling tractarà de posar-se en contacte amb Vostè per establir una nova hora i lloc de lliurament. Donat aquest cas,  Babytravelling es reserva el dret de lliurar el material un cop s’hagi iniciat el període de lloguer i carregar un cost addicional de lliurament.
6.3 El material llogat serà recollit al final del període de lloguer a l’hora prèvia pactada entre Vostè i Babytravelling en el e-mail de confirmació de comanda.
6.4 El lliurament de material serà gratuït a Barcelona capital i aquelles poblacions situades en un radi al voltant de 30km. Per lliuraments fora d’aquest radi Babytravelling es reserva el dret de no realitzar lliuraments o d’aplicar un càrrec en concepte de despeses de lliurament acordat en el e-mail de confirmació de comanda..
7. Devolució de la Fiança
7.1 La totalitat de la fiança es retornarà sempre que el material sigui retornat l’últim dia de lloguer en les mateixes condicions en les que es va lliurar. (sense prendre en compte el desgast por l’ús normal) i el pagament s’hagi fet efectiu. Si el material fos tornat amb retard o malmès o el pagament no es faci efectiu ens reservem el dret de no retornar-li la fiança o afegir una despesa addicional fins que es retorni.
7.2 Si la fiança no fos suficient per reparar o reemplaçar el material malmès, ens reservem el dret d’exigir-li el pagament d’una quantitat addicional per assumir el cost del material.
8.Les Seves Responsabilitats
8.1 Vostè té les següents responsabilitats.
8.1.1 Revisar el material en el moment del lliurament per confirmar que no està malmès, està net i satisfà les seves necessitats. Si no fos correcte deuria comunicar-ho immediatament i li serà reemplaçat en un termini  24 hores.
8.1.2 Llegir i seguir atentament les instruccions que li proporcionarem amb el material.
8.1.3 Cuidar i vigilar el material.
8.1.4 Usar el material d’acord a les instruccions i amb el propòsit per al que ha estat llogat.
9. Responsabilitat de Babytravelling
9.1 Si el material que li lliurem no és el que Vostè va sol·licitar, està malmès o és defectuós Babytravelling no es fa responsable mentres que no ens ho comuniquin
9.2 Babytravelling només es fa responsable de la devolució de l’import del material llogat en cas de imperfeccions o defectes, quedant exclòs de les pèrdues indirectes (i per tant fora de l’exigència de compensació), per danys o perjudici (inclòs la pèrdua de benefici o negoci) derivades de tal imperfecció.
9.3 Malgrat ho abans esmentat, en cap moment aquestes condicions pretenen limitar els seus drets com a consumidor, sota la aplicació de la llei local o els drets estatutaris, ni eludir o minimitzar la nostra responsabilitat envers “Vostè”, per danys personals o defunció derivat de la nostra negligència.
10. Circumstàncies de causa major
Babytravelling no es fa responsable de retards o impossibilitat de lliurament del material o petits defectes que pugui patir per causes que no pertanyen al nostre control tales com vagues, disputes, bloqueigs empresarials, caigudes de sistemes o accessos a la xarxa informàtica, explosió o accident
11. Propietat
Tot l’equip lliurat serà propietat de  Babytravelling en tot moment.
12. Privacitat
"Vostè" coneix i accepta les condicions de la nostra política de privacitat
13. General
13.1 A excepció dels afiliats, directors, empleats o representants de Babytravelling ningú fora d’aquest acord pot exigir el seu compliment.
13.2 El contracte entre "Vostè" i Babytravelling deurà regir-se e interpretar-se per la jurisdicció espanyola en cas de disputa entre les parts contractants.
13.3 Aquestes condicions, juntament amb els preus, detalls de lliurament i acord i la nostra política de privacitat componen el contracto de lloguer de material de Babytravelling. De la comunicació amb els nostres agents de venda no es deurà entendre sota cap concepte com una variació d’aquestes condicions o com una representació autoritzada per a la venda de material. Babytravelling no és responsable del frau a través de representació falsa o enganyosa.

13.4 La no aplicabilitat d’alguna d’aquestes condicions (incloent qualsevol provisió en la que s’exclou la nostra responsabilitat) no exclou la aplicabilitat de la resta dels punts del contracte.

 

 


Per a Banyar-se

Per al Cotxe

Per a Dormir

Per a Passejar

Varis
 BABY TRAVELLING, S.C.P- Telf: (+34)670 73 18 35  reservas@babytravelling.com